Re-integratie, Outplacement, Jobcoaching, Ziekteverzuim

De aanpak:

Belangrijke voorwaarden voor duurzame arbeidsmarktparticipatie zijn:
· Klankbord en coach met betrekking tot het levensverhaal
· Leren hanteren van ingrijpende gebeurtenissen
· Structureren van de financiële Situatie
· Begeleiden op psychosociaal / neurofysiologisch gebied (psychische weerbaarheid)
· Creëren van rust in de leef-en woonomgeving
Op het moment Dat de cliënt deze Steun ervaart en oppakt komt er ruimte en steeds meer motivatie voor de (arbeids)marktbenadering:
· De juiste toon in de toekomstige sollicitatiebrief en CV (Curriculum Vitae)
· Het sollicitatiegesprek; wat wordt verteld en hoe wordt het verteld
· Formuleren van de persoonlijke kracht
· Werk maken van netwerken
· Jobcoaching, Outplacement & Recruitment
· Nazorg; o.a. begeleiding op de nieuwe werkplek (Jobcoaching)

Aanpak
Wij gaan vanaf de eerste afspraak meteen samen aan de slag om belemmeringen (Bad Clusters) uit de weg te ruimen waardoor u mogelijk niet goed functioneerde thuis, op uw werk of moeilijk een nieuwe baan kon vinden. (Ook outplacement trajecten). Wij vinden samen de oplossing met als resultaat toenemende toekomstperspectief en zelfredzaamheid.
Samen aan de slag
· Uw verhaal is ons vertrekpunt
· Aandacht voor emotie
· Luisteren, meedenken en actief handelen
· Informele sfeer
· Samen op pad en kansen creëren
· Gedeelde verantwoordelijkheid
· Resultaatgericht met een menselijk gezicht
· Doelstelling (en) formuleren
· (her) Ontdekken van uw persoonlijke kracht

Missie
EBS Trainers & Mental Coaches levert een bijdrage aan het volwaardig participeren van mensen aan het sociaal-maatschappelijk leven en de ontplooiing in relatie tot het (werkend) leven. EBS Trainers & Mental Coaches verliest de klant niet uit het oog.
Wij zijn voor mensen met problemen op verschillende leefgebieden hèt aanspreekpunt voor adequate hulp. Op deze manier voorkomen wij dat mensen steeds opnieuw hun verhaal moeten vertellen en met wachtlijsten worden geconfronteerd voordat ze daadwerkelijk hulp Krijgen. Zo voorkomen wij dat zij vroegtijdig afhaken en nog dieper in de put raken.
Het concept van EBS Trainers & Mental Coaches gaat dan ook uit van 7 stappen:

Intake, een vrijblijvend kennismakingsgesprek

1) Inventarisatie (wie, wat, waar ,......)

Waarom werken of eigen bedrijf starten, Wat betekent dat voor mij en mijn

directe omgeving?

2) Doelen stellen (wat wil ik en hoe bereik ik dat)

Wat zijn mijn kwaliteiten, kennis, interesses, wat zijn mijn drijfveren,

wat vormt de rode draad in mijn leven, wat heb ik tot nu toe gedaan en

wat zit er in mijn rugzak.

3) Confrontatie (wat staat mij in de weg Waardoor ik mijn doelen niet realiseer)

Welke overtuigingen belemmeren mij, staan mij in de weg of wat houd ik vast ....

4) Bewustwording (Bewust wording van '' wat" is)

Wat kan ik, wat past bij mij, mijn kennis en ervaring, mijn persoonlijkheid, mijn

missie, waar ga ik voor, waar ga ik van glimmen en wanneer ben ik echt gelukkig.

5) Acceptatie (Waardoor accepteren 'Wat' je heeft belemmert)

Na acceptatie volgt hoe ga ik zoeken, hoe ziet mijn cv eruit, welke

organisaties spreken mij aan, hoe werkt netwerken, solliciteren in de praktijk.

6) Transformatie (transformeren van belemmeringen)

Na de transformatie van belemmeringen ga je onderhandelen voor de

overeenkomst, hoe zorg ik voor een goede start, hoe zorg ik ervoor dat

ik fluitend naar mijn werk / bedrijf blijf gaan.

7) Harmonie (zonder belemmeringen je reëel gestelde doelen realiseren)

Welke stappen onderneem ik om mijn gestelde doelen te realiseren,

actieplan, uitvoering.