Opleiding en Training

Expertise

Onze expertise ligt op de scheidslijn van leiderschap en management aan de ene kant en organisatieontwikkeling aan de andere kant. Wij zien leiderschap, management, mensontwikkeling en organisatieontwikkeling als vier onlosmakelijke elementen: verandert er één, dan heeft dat effect op de andere drie. 
Een echte verandering kan pas dán plaatsvinden als het gedrag van mensen verandert. En daar is tijd, bewustwording, motivatie en stimulatie voor nodig, want vaak zit de mens vastgeroest in een bepaald patroon. Daar moet men uit losgeweekt worden. Dát betekent het loslaten van zaken waar men vertrouwd mee is.

Ervaringsleren als sleutelwoord
Men zal vertrouwde zaken makkelijker kunnen loslaten als er nieuwe inzichten worden opgedaan. John Bindels van EBS Opleidingsinstituut is van mening dat ontwikkelen pas effectief is als er naast kennisoverdracht ook actief ervaringen worden opgedaan. Om een organisatie te laten veranderen, zal de mens binnen de organisatie moeten veranderen; niet slechts eentje, maar alle medewerkers die bij de verandering betrokken zijn. Dat betekent: de mens als leider en onderdeel van het management en ook de mens als individu en onderdeel van een team.
Kennis + inzicht = ontwikkeling
EBS Opleidingsinstituut verzorgt opleidingen en trainingen die de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers (in alle echelons) ondersteunt. Ook voor de ontwikkeling op teamniveau en organisatieniveau biedt EBS Opleidingsinstituut maatwerk in opleidingen en trainingen.
Wilt u meer informatie ontvangen, neem gerust contact met ons op want wij denken graag met u mee !
************************************************
Ons actuele Code 95 aanbod (CCV):
W01-1 Het Nieuwe Rijden (HNR)
U05-2 VCA
U14-1 Communicatie & Sociale Vaardigheden
U15-1 Sociale Veiligheid & Omgaan met Agressie
U16-2 Heftruck
U19-1 Leefstijl
U20-1 Fysieke Belasting
U21-1 EHBO/BHV
U23-1 Digitale Tachograaf & Boordcomputer
Informeer naar verdere mogelijkheden inzake Code 95, welke hier niet genoemd staan.
 
Training:
Signaalcoaching en Communicatie
Breinkennis waarbij de inzichten ingezet worden in de praktijk
Ziekteverzuim (communicatie)
(H)erkennen van, omgang met en verlagen van Psychosociale Arbeids Belasting
HRM: Sollicitatie, ontslag, functionering en beoordelingsgesprekken
Mentale weerbaarheid
Sollicitatie training
Media Seller (mbo niveau) 
 
Maatwerk trajecten (Training en Opleidingen)