Ondersteuning HRM, WvP en ARBO

HRM Support

John Bindels houdt zich bezig met Human Resource Management advies en implementatie voor het Midden en Klein Bedrijf. Voor alle sectoren en branches. Strategisch en operationeel.

Human Resource Management staat voor het adviseren en uitvoeren van een compleet personeel en organisatie beleid. Vorm geven aan het managen van mensen in organisaties door de mens en de organisatie zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten met als doel het bereiken van een optimaal resultaat. John Bindels is full service dienstverlener voor alle vraagstukken en problemen op het gebied van Human Resource Management.

John Bindels ondersteunt bedrijven waarbij de eigen P&O afdeling vraagstukken heeft waar nauwelijks een oplossing voor te bedenken is. Ondersteuning deskundigheid op het HRM terrein. Wij ondersteunen management en directie met strategische en operationele HRM adviezen. Tevens is het mogelijk om voor organisaties met een eigen HRM afdeling, John Bindels in te zetten bij afwezigheid van de HRM-manager of bij projectmatige activiteiten. 
Ook bij specifieke vraagstukken als bijvoorbeeld herstructurering of reorganisatie wordt John Bindels ingezet ter ondersteuning van directie of management.

Activiteiten:

 • Opzetten en uitvoeren praktisch personeelsbeleid
 • Strategisch HRM beleid ontwikkelen en implementeren
 • Arbeidsvoorwaarden en CAO toepassing
 • Handboek P&O en bedrijfsreglement
 • Conflictbegeleiding en ontslagtrajecten (transitievergoeding)
 • Personeelsbeheer en administratie
 • Verzuim en casemanagement
 • Functioneren en beoordelen
 • Opleiding en training
 • Mobiliteit Support (In- Door en Uitstroombegeleiding)
 • Ziekteverzuim abonnement
 • Payroll, de totale ontzorging van uw personeelsadministratie, loonadministratie en HRM/P&O